Kategoria Dziennikarstwo

Prawda medialna

Kategoria: Dziennikarstwo

Prawda medialna Z jednej strony trzeba powiedzieć, że dobry dziennikarz to ten, który mówi i pisze prawdę. W rzeczywistości jednak chodzi o to, aby program telewizyjny miał oglądalność, a gazeta czy też portal internetowy miał poczytność. Można zatem wnioskować, że dobrym dziennikarzem jest nie ten, który w stu procentach opisuje rzeczywistość, ale ten, który potrafi zapewnić ową oglądalność lub też poczytność. Dzisiaj, bowiem nie zawsze cała prawda ma sens. Tak naprawdę, bowiem prawda może nie być atrakcyjna, lecz tylko zwyczajna. Współczesny dziennikarz musi tworzyć, a nie tylko relacjonować. Współczesny dziennikarz musi wiedzieć, czego oczekuje widz, czytelnik czy też w ogólnym rozumieniu odbiorca. Owszem, można się zapytać czy taki obraz rzeczywistości, który nie do końca jest zgodny z prawdą ma sens i czy jest etyczny? No cóż, nie zawsze o tą etykę chodzi i dziennikarz po prostu musi być elastyczny. Owszem, trzeba przedstawiać prawdę, ale czasem można przedstawić pewien punkt widzenia tejże prawdy, a czasem można tę prawdę ująć w odpowiednie słowa, można ją przedstawić nieco wybiórczo. Dlatego też można również powiedzieć, że współcześnie zawód dziennikarza wcale nie należy do łatwych. Trzeba być elastycznym i potrafić prawdę ująć we właściwy sposób. Prawda medialna nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości, ale chodzi o to, aby ta prawda była chwytliwa, aby wywoływała poruszenie, a więc aby spowodowała oglądalność w przypadku programu telewizyjnego czy też poczytność w przypadku portalu internetowego lub gazety. Można, zatem w tym miejscu się zapytać czy warto dzisiaj być dziennikarzem? Zasadniczo, jeśli ktoś lubi taką pracę, jeśli czuje, że to jest coś, co chce w życiu robić, to jak najbardziej należy pójść tą drogą i starać się tym dziennikarzem być. Wszakże, jeśli ten zawód nie jest łatwy, to na pewno potrzeba jest określonych umiejętności, aby móc tę prawdę medialną w odpowiedni sposób przekazywać. Tym bardziej te umiejętności i predyspozycje są ważne, że owa prawda medialna niekoniecznie pokrywa się ze stanem faktycznym, a więc trzeba być pewnego rodzaju artystą słowa i obrazu.

Dziennikarstwo – powołanie do zmieniania świata

Kategoria: Dziennikarstwo

Dziennikarstwo – powołanie do zmieniania świata Pośród wszystkich zawodów, zawód dziennikarza ma wielki wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Ktoś powiedział, że takie jest dziennikarstwo, jakich się ma dziennikarzy. Można to zdanie nieco rozszerzyć, że takie jest społeczeństwo, jakich czyta dziennikarzy. Dziennikarz ma wielki wpływ na opinie innych ludzi. Musi, więc, albo tylko powinien spełniać wiele wymagań. Zawód dziennikarza jest bardziej powołaniem niż zawodem. Niestety wiele osób, parającym się dziennikarstwem o tym zapomina. Nie ma, co ukrywać, dziennikarzem się nikt nie staje, dziennikarzem trzeba się urodzić. Jeśli ktoś chce być kimś w tym zawodzie, nie może go traktować, jako zwykły zawód. Jest to jeden z tych zawodów, których się wykonywanie się nie kończy z wybiciem godziny 15.00, podobnie zresztą jak w przypadku policjanta, lekarza, również dziennikarzem się jest całą dobę, przez całe życie. Pasja dziennikarza powinna go wypełniać. To nie może być poszukiwanie tylko tematu, który będzie przynosił zysk, jednak nie będzie zgodny z prawdą, z sumieniem. To prawda i sumienie musi być wyznacznikiem pracy dziennikarza, nie zależnie czy jest dziennikarzem śledczym, czy pisze relacje sportowe i przeprowadza wywiady z gwiazdami i celebrytami. Zysk nie może zaślepiać.

Dziennikarstwo ryzykowne

Kategoria: Dziennikarstwo

Dziennikarstwo ryzykowne Nieraz możemy w telewizji usłyszeć wiadomość o porwaniu jakiegoś dziennikarza, reportera, ale można powiedzieć, że w tym świecie jest to normalne i takie ryzyko należy brać pod uwagę. Owszem, nie każdy dziennikarz jest narażony na niebezpieczeństwo, ale są tacy zapaleńcy, którzy przedkładają własne życie nad możliwość realizowania swojej pasji. To reporterzy wojenni, osoby, które pojawiają się w miejscach konfliktów i przekazują relacje na żywo z tychże miejsc. Takie osoby pracują na całym świecie, dla telewizji różnych krajów, ale na pewno trzeba powiedzieć o nich, że są to osoby doświadczone o specyficznych predyspozycjach do takiej pracy. Jeśli chodzi o polską telewizję, to na pewno w tym miejscu warto jest wspomnieć osobę Waldemara Milewicza, który był tam, gdzie toczono walki, relacjonował na żywo obraz z pola walki i na tym polu również zginął. W roku 2004 dosięgła go, bowiem kula zamachowców w Iraku. Jednakże takich dziennikarzy i reporterów widzowie kochają. Za co? Za ich bezstronność, za umiejętność właściwego przekazu, za umiejętność wejścia w środowisko osób bezpośrednio dotkniętych wojną i konfliktami. Oczywiście Waldemar Milewicz wyróżniał się spośród wielu dziennikarzy dużą odwagą, ale i dzisiaj nie brakuje takich dziennikarzy, którzy wiele ryzykują, którzy są gotowi poświęcić nawet własne życie, aby móc zrealizować relację z miejsca, w którym toczą się walki i konflikty. Dziennikarstwo niesie za sobą pewne ryzyko, gdyż nigdy nie wiemy, w jakie miejsce trafimy, co na tym miejscu zastaniemy, ale na pewno szczególnym rodzajem dziennikarstwa jest bycie reporterem wojennym. Tych ludzi, bowiem trzeba podziwiać w szczególny sposób. Aby świat dowiedział się prawdy, są oni w stanie narażać własne zdrowie i życie, a nawet je poświęcić. Waldemar Milewicz był jednym z takich zapaleńców, ale nie był jedynym dziennikarzem, który nie obawiał się narażać własnego życia, by móc tę prawdę odkryć przed światem i jednocześnie też za tę prawdę oddać swojego życia. Dziennikarstwo jest dalece ryzykowne, ale przez to jest również zawodem wspaniałym, fascynującym, pełnym emocji.

Dziennikarz śledczy – a może detektyw?

Kategoria: Dziennikarstwo

Dziennikarz śledczy – a może detektyw? Czytanie, oglądanie oraz słuchanie wiadomości, reportaży, które opisują pewne nieprawidłowości, to jest pasja wielu naszych rodaków. Można powiedzieć, że na tej pasji wypłynęło dziennikarstwo śledcze. Jednak czy dziennikarz śledczy opisuje jedynie sensacje, czy może jest kimś więcej. Jakie cechy powinien posiadać dziennikarz, który zajmuje się właśnie tym rodzajem pracy dziennikarskiej? Kim jest dziennikarz śledczy? Wielu z obecnych dziennikarzy śledczych w dzieciństwie chciało być policjantami, milicjantami. Można powiedzieć, że ich obecna praca nie różni się wiele od tego co chcieli robić. Owszem nie działają w ramach wielkiej machiny sprawiedliwości, nie są chronieni przez aparat państwowy, jednak efekty ich pracy mogą przerastać to, co może osiągnąć policjant, detektyw itp. Dziennikarz śledczy musi działać w ramach istniejącego prawa podobnie jak policjant. Jednak są sprawy, kiedy działania dziennikarza, wydające się bezprawne, są usankcjonowane przepisami litery prawa. Tu dziennikarstwo ma przewagę nad Policją Prokuraturą, które nie mogą pewnych prowokacji przeprowadzać. Aby dziennikarz śledczy przeprowadzający prowokacje mógł się uchylić od odpowiedzialności karnej za przeprowadzone działania, warunkiem podstawowym musi być to, że działał on w wyższej konieczności, jakim jest obrona ważnego uzasadnionego interesu społecznego. Prowokacja musi, więc zmierzać do uzyskania informacji i dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa, a informacje powinny być zbierane w sposób bardzo rzetelny. Jest to niewątpliwie bardzo delikatne postępowanie. Prowokacja taka musi być przeprowadzona na potwierdzenie tezy, którą założył dziennikarz. Nie można rozpoczynać dochodzenia dziennikarskiego od prowokacji. Dziennikarstwo śledcze nie jest pracą dochodzeniową, czy tez operacyjną, jednak może się posługiwać pewnymi mechanizmami, które pozwolą na uzyskanie dowodów na potwierdzenie przestępstw, o których informację otrzymali dziennikarze. Dziennikarz śledczy musi wiedzieć, że nie jest detektywem i policjantem. Jest osobą, dzięki której pracy może skorzystać organ ścigania, nie może wydawać wyroków.

Za biurkiem i w terenie

Kategoria: Dziennikarstwo

Za biurkiem i w terenie Dziennikarz to bardzo specyficzny zawód. Wiedza ogólna, jaką powinien on posiadać na pewno nie powinna być przeciętna, nie mówiąc oczywiście o wiedzy z zakresu specjalizacji, którą się zajmuje. Oczywiście będąc dziennikarzem, można zdecydować się na spędzanie czasu przy biurku, w rozgłośni radiowej przy mikrofonie, ale tak naprawdę zawód dziennikarza nie opiera się wyłącznie na tym. Należy podkreślić, że zawód dziennikarza w wielu przypadkach wiąże się z pracą w terenie. Mowa o reporterach i fotoreporterach, których jak najbardziej można przecież zaliczyć do dziennikarzy. Poza tym również mowa o korespondentach oraz innych dziennikarzach, które z racji wykonywanego zawodu, muszą się udać w określone miejsce zdarzenia i spotkania z konkretnymi osobami. Dziennikarstwo, zatem posiada różne oblicze i na pewno nie jest zawodem nudnym. Dziennikarstwo to zawód, który na pewno nie może wykonywać każdy. Tutaj trzeba mieć po prostu odpowiednie ku temu predyspozycje. Zasadniczo, więc nie ma mowy o tym, aby dziennikarz pracował każdego dnia przez osiem godzin, a potem udawali się do swojego domu i przestawali myśleć o pracy. Dziennikarstwo to praca w nienormowanym czasie pracy, co oczywiście posiada zarówno swoje wady jak i zalety. Być dziennikarzem, to praca, w której czasem trzeba być bezczelnym. Dzisiaj grzeczny, ułożony dziennikarz to żaden dziennikarz. Dzisiaj trzeba walczyć o temat i to nie byle, jaki temat, ale taki, który jest chwytliwy i dzięki któremu dana gazeta zyska poczytność, rozgłośnia radiowa słuchaczy, a telewizja oglądalność. Praca za biurkiem jak najbardziej ma tutaj znaczenie, ale zawód dziennikarza na pewno nie może się bez pracy w terenie obyć. Można powiedzieć, że jest to jego nieodłączna część. Owszem, jeśli ktoś woli przy tym biurku pracować, to może większość czasu spędzać przy nim, aczkolwiek na pewno nie może się wyłącznie do tego ograniczyć. Praca dziennikarska to praca pełna wyzwań, jak mało, która praca, pozwala na szybki rozwój osobisty i na pewno nie jest to praca, która pozwala się nudzić. Mając odpowiednie predyspozycje, warto je wykorzystać i zostać dziennikarzem.